Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • Norsk

Obsah


 Fraena kommune  logo norských fondů   norksé fondy  MCN, o.p.s.    

Projekt „Partnerství Norska a ČR – předávání zkušeností v oblasti péče o životní prostředí mezi municipalitami“

 

Projekt se skládá z 5 částí:

cesta norských expertů do České republiky

celostátní konference s workshopy

studijní cesta českých expertů a představitelů municipalit do Norska

pracovní setkání k vyhodnocení celého projektu

putovní výstava

 

Cílem projektu je posílit a zkvalitnit veřejné služby výměnou zkušeností v oblasti péče o životní prostředí na úrovni místní samosprávy. Projekt je určen pro představitele veřejné správy Norska a České republiky.

Výstupy projektu budou využity pro zlepšení úrovně služeb veřejné správy a přenosu získaných zkušeností do reálné praxe jednotlivých zapojených municipalit v těchto aktivitách péče o životní prostředí:

strategické plánování a udržitelný rozvoj
péče o zeleň
odpadové hospodářství
obnovitelné zdroje energie
environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO)
Místní agenda 21

Účelem projektu je navázání partnerských vztahů mezi představiteli českých a norských municipalit tzn. na místní i regionální úrovni, ale díky zapojení odborníků z Ministerstva životního prostředí a Národní sítě zdravých měst (zapojená města ČR i Norska jsou členy národních sítí) také na národní úrovni.

Česká delegace na studijní cestě v Norsku
Česká delegace na studijní cestě v Norsku, na fotografii zleva: Bc. Jakub Nekolný, místostarosta Města Český Brod, Milan Pavlík, starosta Města Městec Králové, Ing. Jitka Havlíčková, tajemnice Města Průhonice, Kjell Lode, starosta Fræna kommune, Rolf Jonas Hurlen, starosta Nesset kommune, Zbyněk Richter, starosta Městské části Praha – Dolní Počernice, Ing. Radek Moulis, starosta Obce Koleč, Ing. Karel Hagel, starosta MČ Praha - Dolní Měcholupy , Jaroslav Král, starosta Města Benátky nad Jizerou, JUDr. Olga Hromasová, starostka Městské části Praha – Petrovice, RNDr. Pavel Štifter, místostarosta Města Benátky nad Jizerou, Mgr. Markéta Košťálová z odboru fondů EU MŽP ČR, Mgr. Bc. Miluše Stibůrková, tajemnice Města Benešov, Ing. Ondřej Martan, starosta Městské části Praha – Běchovice; dole zleva: projektový tým: Ing. Ingrid Růžičková, členka správní rady MCN, o.p.s., Mgr. Emilie Kubíková, členka správní rady MCN, o.p.s., Ing. Šárka Krosová, předsedkyně správní rady MCN, o.p.s., Mgr. Vladimíra Jilečková, ředitelka MCN, o.p.s.; Mgr. Šárka Drobná, předsedkyně správní rady AKVS, o.s.; autor fotografie: Jan Tore, řidič autobusu