Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Norsk

Obsah

Dobrá praxe – environmentální vzdělávání ve veřejné správě
Partnerství Norska a České republikyNMF MCN, o.p.s. spolupráce      

Projekt je realizován ve spolupráci s norskou spolčností Norges Miljøvernforbund. Projekt je určen pro představitele veřejné správy.

Aktivity projektu:

 

Účelem projektu je posílit a zkvalitnit veřejné služby v oblasti péče o životní prostředí, a to především se zaměřením na environmentální vzdělávání. Cíle projektu bude dosaženo formou porovnávání zkušeností obou partnerských subjektů s níže uvedenými aspekty:

 • ekovýchova zaměřená na dospělé i děti
 • ekovýchova v dopravě, v udržitelné energetice
 • ekovýchova v třídění odpadu, v ochraně přírody, flory a fauny
 • partnerství v ekovýchově – veřejná správa, NNO a podnikatelé, vzdělávací instituce
 • vzdělávací ekoprojekty pro školy – celostátní úroveň, krajská úroveň, lokální úroveň
 • ekocentra – činnost, role v ekovýchově, síť ekocenter, spolupráce s veřejnou správou či dalšími subjekty
 • aktivity EVVO pro volný čas, pro rodiny s dětmi
 • kampaně (Den Země, Den životního prostředí apod.) – podoba, účel, aktivity, zajištění, spolupráce
 • Místní Agenda 21 jako platforma pro ekovýchovu

 

MCN Norové v ČR 2011
Norská delegace v průběhu studijní cesty do Ćeské republiky, srpen 2011