Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • Norsk

Obsah

logo

 Projekt „Spolupráce švýcarských a českých municipalit v oblasti péče o životní prostředí – Energetický a odpadový management“

 

 
Společnost MCN, o.p.s. získala finanční podporu na realizaci projektu z Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce.

Projekt se skládal z pěti aktivit:

 

Projekt byl určen pro představitele měst, obcí a městských částí. Cílem projektu bylo posílit a zkvalitnit veřejné služby výměnou zkušeností v oblasti péče o životní prostředí.

Partnerem projektu bylo švýcarské město Basel.

 Česká delegace byla přijata na radnici v Basileji

Konečné zhodnocení projektu
„Spolupráce švýcarských a českých municipalit v oblasti péče o životní prostředí - Energetický a odpadový management“


Cílem projektu „Spolupráce švýcarských a českých municipalit v oblasti péče o životní prostředí - Energetický a odpadový management“, který společnost MCN,o.p.s. realizovala v roce 2011 ve spolupráci se svým partnerem, městem Basilej, a který byl podpořen z Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce, bylo navázání partnerské spolupráce a výměna zkušeností mezi švýcarskými a českými zástupci veřejné správy, a to posuzováním a konzultacemi konkrétních projektových záměrů či získáním potřebných informací o fungování veřejné správy v obou zemích v tematicky definované oblasti. Tyto iniciativy měly, a především budou mít pozitivní dopad na zkvalitnění veřejných služeb v oblasti péče o životní prostředí.


Účelem projektu bylo získat nové informace na základě přípravy konkrétních projektů, které zapojení aktéři připravují v oblasti odpadového a energetického managementu a v dalších oblastech životního prostředí. Významnou iniciativou bylo získávání zkušeností v oblasti udržitelného rozvoje a aplikace metod místní Agendy 21.


Hlavními aktivitami projektu byly studijní cesty pro představitele veřejné správy obou partnerských zemí. Studijní cesta do České republiky se uskutečnila ve dnech 6. - 10. 6. 2011. Švýcarští odborníci připravili zajímavý program na celostátní konferenci a navštívili mnoho zajímavých míst - Sluneční park Strašice, soubor dvanácti pasivních domů společnosti ATREA s.r.o. v Koberovech, Chráněnou krajinnou oblast Český ráj, města Benátky nad Jizerou, Český Brod, Kolín a Kutnou Horu. Všude jim byl představen koncepční přístup a konkrétní realizované projekty v oblasti odpadového a energetického managementu. Studijní cesta do Švýcarska se konala ve dnech 2. - 7.10.2011. Zúčastnilo se jí 20 zástupců českých municipalit. Hlavním cílem cesty bylo město Basilej, ale česká delegace měla možnost navštívit i jiná města v blízkosti Basileje (Lörrach, Riehen, Curych a další). Účastníci byli seznámeni se zcela ojedinělými projekty v oblasti využívání energií, ale i s běžnou praxí řešení oblasti energetického a odpadového managementu v jednotlivých městech. Účastníci si odnášeli nejen nové poznatky, ale také inspiraci a motivaci pro realizaci nových projektů a přístupů ve svých municipalitách.


Kromě studijních cest byly uskutečněny také další aktivity. Celostátní konference na téma „Environmentálně odpovědný přístup k výkonu veřejné správy“ se uskutečnila za účasti švýcarských odborníků a velkého zájmu ze strany českých municipalit a neziskových organizací. Po uskutečnění obou studijních cest byly realizovány workshopy v českých městech (Praha 9, Bakov nad Jizerou, Planá nad Lužnicí), jejichž účelem bylo představit aktuální možnosti podpory projektů v oblasti odpadového a energetického hospodářství, konzultovat jednotlivé projektové záměry a najít možné cesty k jejich realizace. Během workshopů byly představeny některé příklady dobré praxe získané ve Švýcarsku nebo v České republice.


Poslední aktivitou projektu je brožura, která si klade za cíl zprostředkovat bohatou strukturovanou nabídku více či méně inovativních nápadů implementace místní Agendy 21 v České republice a ve Švýcarsku. Brožura nepřináší konkrétní návod na realizaci akcí, jejím hlavním posláním je inspirovat.

logo spodní