Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • Norsk

Obsah

logo

 Projekt „Spolupráce švýcarských a českých municipalit v oblasti péče o životní prostředí – Energetický a odpadový management“


Workshopy k projednání projektových záměrů

 

 
Jednou z aktivit projektu byly 3 worksopy, pořádané ve spolupráci s MČ Praha 9 (29.11.2011), městem Bakov nad Jizerou (28.11.2011) a městem Planá nad Lužnicí (30.11.2011), v rámci kterých byly projednány projektové záměry v oblasti odpadového a energetického managementu.

V rámci workshopů byly diskutovány následující projekty:

MČ Praha 9
• Rozšíření možnosti zajištění separovaného sběru v Městské části Praha 9 
• Zateplení základních škol a mateřských škol
• Rekonstrukce domova seniorů včetně zateplení a výměny oken
• Rekonstrukce mateřské školy Pod Krocínkou
• Rekonstrukce brownfieldů v městské části
• Zpřístupnění podzemního systému vybudovaného pod městskou částí

Město Bakov nad Jizerou a okolní spádové obce
• Zateplení Sokolovny
v Bakově nad Jizerou, výměna oken, rekonstrukce otopné soustavy
• Revitalizace lesoparku v lokalitě U Stadionu v Bakově nad Jizerou
• Rekonstrukce místních komunikací v Bakově
• Realizace energetických opatření v jižním průčelí zámku v Kosmonosech, repase a výměna oken
• Vybudování kanalizace v obci Horní Staky
• Výstavba sběrného dvora v Kosmonosech

Město Planá nad Lužnicí
• Město Planá nad Lužnicí – rekonstrukce historické fary – vybudování kulturního a komunitního centra
• Město Planá nad Lužnicí – rekonstrukce zelených ploch ve městě a vybudování poloostrova na řece Lužnici
• Město Planá nad Lužnicí – bezpečnostní opatření v centru města – vybudování chodníků, bezpečnostních přechodů, osvětlení apod.
• Obec Opařany – Zateplení MŠ, ZŠ a obecního úřadu
• Obec Opařany
Rekonstrukce místní komunikací včetně chodníků
• Obec Turovec – výměny oken a střešní krytiny na obecním úřadě včetně bytových jednotek
• Obec Chýnov – rekonstrukce zelených ploch v obci
• Obec Chýnov – rekonstrukce hasičské zbrojnice – včetně zateplování

Ke všem výše uvedeným projektům byla příjemcem dotace poskytnuta bezplatná konzultace projektových žádostí, které mohou být podány v rámci připravovaných výzev v tomto eventuelně v následujícím období.

  

logo spodní