Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Norsk

Obsah

EVVO pro veřejnou správu a firemní oblast


Krajská konference EVVO pro veřejnou správu a firemní oblast


Dne 9.12.2010 se od 8.30 do 15.00 hodin konala na Mariánském náměstí 2 ve Velké zasedací síni Magistrátu hl. m. Prahy krajská konference EVVO pro veřejnou správu a firemní oblast. Pořadatelem akce bylo Hlavní město Praha, organizátorem byla společnost MCN, o.p.s.

Konference se zúčastnilo 110 osob.

 

Elektronický sborník materiálů a podkladů k prezentacím a workshopům

 

Program konference byl rozdělen na dvě části.

Dopolední část konference - PREZENTACE

Zahájení konference:

 • Mgr. Vladimíra Jilečková, ředitelka MCN, o.p.s.

Zahájení konference, představení společnosti MCN, o.p.s. a jejích projektů.


Vystoupení hostů z MHMP, MŽP ČR a MPO ČR:

 • Mgr. Ing. Petr Holý, koordinátor ekologické výchovy v Praze, oddělení informací o životním prostředí, odbor ochrany prostředí MHMP

Strategie ekologické výchovy v hlavním městě Praze.

 

 • Ing. Tomáš Kažmierski, ředitel odboru nástrojů politiky životního prostředí Ministerstva životního prostředí ČR

Strategie a koncepce EVVO Ministerstva životního prostředí ČR.

 

 • PhDr. Věra Havránková, vedoucí oddělení analýz environmentální regulace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Dobrovolné přístupy jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků.


Dopolední coffee break s možností seznámit se s postery a obsahem výstavních stojanů

 

 • Mgr. Hana Prosečová, specialista marketingu a komunikace

Vzdělávací projekty společnosti VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

 

 •  Mgr. Pavel Činčera, ředitel o.s. Brontosauří ekocentrum Zelený klub

Ekolist.cz - deník o životním prostředí.

 

 • Úvodní prezentace odborných moderátorů odpoledních workshopů:
  • Ing. Vladimír Dobeš, M.Sc. ENVIROS, s. r. o. – Poradenství v oblasti energetiky a životního prostředí
  • MUDr. Hynek Jebavý, předseda organizace, Ekocentrum Koniklec
  • Ing. Radek Patrný, koordinátor Dopravního programu Nadace Partnerství
  • Ing. Petr Švec, ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR, národní koordinátor Projektu Zdravé město


Oběd formou bufetu, prostor pro seznámení s postery a výstavními stojany

 

Odpolední část konference - WORKSHOPY


Ing. Vladimír Dobeš
, M.Sc. ENVIROS, s. r. o. – Poradenství v oblasti energetiky a životního prostředí
Úspora nákladů efektivnějším využíváním zdrojů a proaktivní přístupy ochrany životního prostředí pro podnikatelský sektor.


MUDr. Hynek Jebavý, předseda organizace, Ekocentrum Koniklec
Příklady dobré praxe při spolupráci NNO s podnikateli a samosprávou.


Ing. Radek Patrný, koordinátor Dopravního programu Nadace Partnerství
Osvěta a ekologická výchova o udržitelné dopravě v urbanizovaném území, doporučení pro aktivity podporující udržitelnou dopravu ve městech a její osvětu, možnosti financování.


Ing. Petr Švec, ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR, národní koordinátor Projektu Zdravé město
Místní Agenda 21 v rámci hlavního města a spolupráce s EVVO - udržitelný rozvoj, zapojení veřejnosti, příklady dobré praxe.

  

Po dobu konference bylo možné seznámit se ve výstavní části sálu s interaktivní prezentací následujících společností a NNO, věnujících se EVVO:

 • PORSENNA o.p.s.
 • Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr
 • Lesy hl. m. Prahy
 • Občanské sdružení ZELENÝ DOMOV
 • VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
 • EDUCON, občanské sdružení
 • Arnika, o.s.
 • Česká společnost pro ochranu netopýrů

Konference byla určená pro představitele městských částí hlavního města Prahy, členy pražských NNO a podnikatelských subjektů.


 
EVVO pro veřejnou správu a firemní oblast

EVVO pro veřejnou správu a firemní oblast

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

 

 Ekocentra.cz       Ekoporadny.cz             CENIA

Deník veřejné správy             Třetí ruka

Ekolist.cz            EnviWeb 

SFŽP ČR