Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Norsk

Obsah

 norské fondyeea fondylogo mcndolní počernice

hlavicka

Dne 22.10.2009 se ve Společenském a kulturním centru v Praze - Dolních Počernicích konala konference na téma:
 
Ochrana životního prostředí se zapojením veřejnosti
v oblasti odpadového hospodářství a péče o veřejnou zeleň


 
 
 

Sborník studijních materiálů z konference

 

 
    Konference byla součástí projektu „Partnerství Norska a ČR – předávání zkušeností v oblasti péče o životní prostředí mezi municipalitami“, který získal finanční podporu v rámci Blokového grantu „Fond technické asistence“ Finančních mechanismů EHP/Norska.

   Na konferenci se dostavilo 80 účastníků, mezi nimiž byli například starostové a místostarostové obcí, tajemníci, zástupci odborů životního prostředí či koordinátoři MA21. 


Program:  
 • Konferenci zahájila Mgr. Vladimíra Jilečková, předsedkyně správní rady MCN, o.p.s. prezentací společnosti 

 • Úvodní slovo pronesl Zbyněk Richter, starosta Městské části Praha – Dolní Počernice

 • Svůj příspěvek pronesl Jens Eikaas, velvyslanec Norského království v České republice, kterého doprovodila Mgr. Helena Benýšková, referentka pro Granty EHP/Norska z Norského velvyslanectví v České republice

 • Možnosti čerpání dotací z OPŽP představila Ing. Tereza Maříková ze Státního fondu životního prostředí ČR

 • Zprávu o stavu životního prostředí ČR za rok 2008 prezentovala Lenka Olivová, vedoucí Oddělení zpracování a publikování dat z Cenia, české informační agentury životního prostředí

 • Komunitární program Life + a Revolvingový fond MŽP ČR představil Mgr. Michal Petrus, vedoucí oddělení programů EU Ministerstva životního prostředí ČR

 • O síťové spolupráci obcí a regionů v ČR referovala Mgr. Jitka Boušková z Kanceláře Národní sítě Zdravých měst ČR 

 • Zkušenosti ze sítě norských Zdravých měst předal Richard Brattli, bývalý koordinátor sítě Zdravích měst v Norsku, předseda poradního výboru Světové zdravotnické organizace

 • O implementaci Finančního mechanismu EHP/Norska 2004-2009 informovala Mgr. Šárka Kovačková, programová manažerka, Ministerstvo financí ČR

 • Program švýcarsko-české spolupráce představila Ing. Radana Zámečníková, zástupce Ministerstva financí ČR

 • Příklady dobré praxe MA21 v regionu Fredrikstad a Kristiansand uvedla Nurket Klem, konzultant norské společnosti KS

 • O odpadovém hospodářství v regionu Romsdal hovořil Kjell Lode, starosta Fræna Kommune

 • O tom, jak zpřístupnit oblasti zeleně veřejnosti v souvislosti s norským právem na přístup do přírody, referovala Linn Eidem Myrstad, urbanistka Fræna Kommune

 • Příklady environmentálního vzdělávání na norských školách přednesli pedagogové Asbjørn EriksenEmil Aas, pedagogové z nižší střední školy ve Fræna Kommune

 • Otevřená diskuse - otázky směřované na norské experty se týkaly především odpadového hospodářství  

z logo ambasády Norského království logo NSZM

logo CENIA logo SFŽP logo Fraena kommune